Wszystkie programy (Wyników: 67).
P88-DETAL 2021.6.2
Poprawiono problem z zapisem ustawień (15/06/2021)

W przypadku instalacji nowej wersji programu na pustej bazie występował problem z inicjalizacją parametrów w sytuacji, gdy nie ustawialiśmy parametrów związanych z drukarką fiskalną. Problem generował błąd zapisu i uniemożliwiał zapisanie parametrów.


P88-EW 2021.7.4
Zablokowano możliwość edycji wydrukowanej strony (20/07/2021)

Ze względu na omyłkowe nadpisywanie przygotowanych standardowych wzorców wydruku poprzez edycję wydrukowanej strony zablokowano tą funkcjonalność w podglądzie wydruku poprzez usunięcie klawisza edycji.


P88-FK 2021.7.4
Zablokowanie możliwości edycji wydrukowanej strony (20/07/2021)

Ze względu na omyłkowe nadpisywanie przygotowanych standardowych wzorców wydruku poprzez edycję wydrukowanej strony zablokowano tą funkcjonalność w podglądzie wydruku poprzez usunięcie klawisza edycji.
Zdjęto blokadę na datę dowodu i datę ioperacji spoza roku obrotowego (19/07/2021)

Dopuszczono wprowadzanie daty operacji i daty dowodu księgowego na daty spoza roku obrotowego dając jedynie ostrzeżenie.

Data księgowania pozostaje kontrolowana w ramach roku.

P88-FK 2021.7.3
Budżet - poprawa drobnych błędów w wydrukach (13/07/2021)

W wydrukach dla budżetu występowały drobne błedy podsumy:

  • zestawienia-wykonanie planu wydatków była zła podsuma w kolumnie zaangażowanie. Obejmowała również kwotę z poprzedniego działu
  • sprawozdania - wzór RB-27ZZ-m - kolumna 9 miała złe podsumy rozdziałów
  • sprawozdania - wzór RB-27s-m - kolumna 9 brakowało sumy ogółem na samym końcu
DOdatkowy parametr przy eksporcie zapłat do oddziału w formacie CSV (13/07/2021)

Przy eksporcie zapłat z paczki dokumentów dodano parametr określający, czy ma być eksportowany nagłówek dla CSV, czy nie.


Dodano wyświetlanie treści dekretu przy wyborze dokumentu magazynowego/sprzedaży przy rozksięgowaniach (13/07/2021)

Podczas księgowania po naciśnięciu klawisza Pokaż pojawiało się okno np. z fakturami do zapłaty. Czasami numer faktury mógł być nie wpisany, tylko wpisana była treść dekretu. Żeby ułatwić wybór w oknie dodano kolumnę z treścią dekretu.

Zmiana parametru transmisji faktur sprzedaży z P88-Obrót.NET (13/07/2021)

W transmisji sprzedaży z P88-Obrót.Net rozdzielono sposób przenoszenia faktur od faktur korekt. Obecnie użytkownik ma do wyboru dwie opcje, jak pokazano poniżej:

Po tej zmianie korekty mogą iść albo wg daty wystawienia, albo wg daty dostawy/usługi, natomiast transmnisja zwykłych faktur pozostała bez zmian, czyli albo idą wg daty wystawienia, albo wg daty dostawy (jeżeli data dostawy jest mniejsza niż data wystawienia, w przeciwnym razie wg daty wystawienia)

P88-FK 2021.7.2
Zmiana obsługi MPP podczas transmisji z P88-Obrót/P88-Obrót XML (07/07/2021)

W związku ze zmianami w ewidencji dla potrzeb JPK-V7, które dotyczą zaprzestania oznaczania w rejestrze VAT faktur związanych z metodą podzielonej płatności (MPP) nowa wersja P88-FK podczas transmisji takich faktur, które trafiają do okresu sprawozdawczego po 1.07.2021 automatycznie odznacza znacznik MPP.

Transmisja do okresu sprawozdawczego sprzed 01.07.2021 jest na starych zasadach. 


Poprawa kopiowania danych do schowka w oknie podglądu (04/07/2021)

Podczas kopiowania danych do schowka w formacie HTML, który służy między innymi do wklejania danych w postaci tabelarycznej do Worda czy Excela przy dużej liczbie danych czasami nie kopiowały się ostatnie pozycje. W zasadzie program je przesyłał do schowka, tylko podczas wklejania były obcinane. W przypadku wklejania tego w postaci zwykłego tekstu, np. do notatnika - wklejane dane były prawidłowe.

Błąd wynikał z implementacji funkcji wyliczania długości wklejanego bloku w formacie HTML, który korygował liczbę bajtów dla .NET sprzed wersji 4. Ponieważ od .NET wersja 4 w górę korekta nie jest wymagana bo zostało to poprawione w bibliotekach dystrybuowanych przez Microsoft, usunięto ten fragment kodu.

Ponadto poprawiono wyświetlanie aktualnej liczby rekordów.


Dodanie opcji w imporcie dokumentów w formacie P88XML (02/07/2021)

Dodano dodatkowy parametr przy imporcie dokumentu w formacie P88XML - automatyczne mapowanie klienta z dokumentu na klienta zdefiniowanego w kodzie dokumentu jako domyślny.

Ponadto dodano dla zgodności z P88-Obrót.2000 konwersję  "w locie" ze starego formatu na nowy.


P88-FK 2021.7.1
Dodano eksport zapłat z paczki (dotyczy najczęściej wyciągów) (29/06/2021)

W nowej wersji programu dodano eksport z poziomu listy paczek zapłąt do pliku. Ma to na celu wyeksportowanie zaksięgowanmych zapłat do oddziału. Dla zgodności ze starą wersją P88-Obrót dodano eksport do CSV, natomiast w przypadku nowej wersji - XML.


Rozliczenia międzyokresowe kosztów - pierwsze naliczenie (29/06/2021)

W przypadku nowej instalacji w momencie próby naliczenia występował błąd związany z błednym wyszukiwaniem ostatniego naliczonego okresu sprawozdawczego. Błąd ten został naprawiony i obecnie w czystje instalacji bazy naliczenie RMK działa.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów przy pierwszym naliczeniu (29/06/2021)

Przy pierwszym naliczeniu rozliczeń międzyokresowych kosztów występował błąd w klauzuli WHERE. Błąd został poprawiony i obecnie gdy nie ma jeszcze naliczeń, program działa prawidłowo.

W przypadku, gdy były wcześniejsze naliczenia np. w P88-FK 2000 błąd nie wsytępował.

Problem z przypisaniem dokumentów np. w rozliczeniu zakupu, gdy nie ma numeru faktury (29/06/2021)

Poprawiono błąd w wyborze faktur rozliczających np. zakup w sytuacji, gdy nie było podanego żadnego numeru faktury.

Program generował błąd i nie można było zapisać. Obecnie program w pole nr faktury w paczce wpisuje słowo BRAK i rozlicza pozycję.

Dodano możliwość pobierania kursów walut podobnie jak to było w P88-FK 2000 (29/06/2021)

Dodano funkcjępobierania kursów walut przy starcie aplikacji P88-FK.Net (podobnie jak w P88-Obrót.Net i w "starej P88-FK).

Funkcja działa na komuterach użytkowników, którzy zaznaczą sobie opcję w parametrach systemu FK:

 oraz w słownikach definicji walut wybrane waluty mają zaznaczony parametr Pobierać:

Poprawiono błąd przy naliczaniu RMK (29/06/2021)

Poprawiono błąd przy rozliczaniu międzyokresowym kosztów (RMK).

Po naciśnięciu klawisza Nalicz występował błąd:

P88-FK 2021.7.0
Potwierdzenie sald - dodatkowy wydruk (25/06/2021)

Dodano pole KONTO w wydruku potwierdzenia sald i stworzono dodatkowy szablon fk_PotwSaldZ_konta zawierający na końcu kolumnę z numerem konta.

Wygląd fragmentu wydruku przedstawiono poniżej:


Dodanie możliwości zmiany kolejności kolumn w Pozostałych rozrachunkach (25/06/2021)

W opcji Analizy -> Pozstałe rozrachunki przy przeglądaniu rozrachunków na koncie dodano możliwość reorganizacji kolejności i szerokości kolumn.


P88-FK 2021.6.3
Poprawa wydruku ewidencji JPK-V7 (23/06/2021)

W przypadku zaznaczenia przy rejestrze sprzedaży opcji Korekta podstawy opodatkowania nie drukowała się ewidencja pokazując błąd wydruku (brak kolumny KorektaPodstawyOpodt).