P88-FK 2021.7.4
Zablokowanie możliwości edycji wydrukowanej strony (20/07/2021)

Ze względu na omyłkowe nadpisywanie przygotowanych standardowych wzorców wydruku poprzez edycję wydrukowanej strony zablokowano tą funkcjonalność w podglądzie wydruku poprzez usunięcie klawisza edycji.
Zdjęto blokadę na datę dowodu i datę ioperacji spoza roku obrotowego (19/07/2021)

Dopuszczono wprowadzanie daty operacji i daty dowodu księgowego na daty spoza roku obrotowego dając jedynie ostrzeżenie.

Data księgowania pozostaje kontrolowana w ramach roku.