P88-OBROT 2021.8.0
Dodano możliwość edytowania statusów zamówień i zmiany ich domyślnej nazwy (04/08/2021)

W menu Administracja->Słowniki->Statusy zamówień administratorzy mogą zmienić domyślne nazwy statusów zamówień od odbiorców oraz określić dodatkowe parametry związane z zachowaniem się danego statusu (jak blokada edycji, wysyłka mailem*).

W przypadku opcji "Można anulować" oznacza to zmianę statusu na 0 (domyślna nazwa Odrzucone).

Należy pamiętać o tym, że domyślnie rejestracja zamówienia to status 1 (domyślna nazwa Oczekujące), zaś wydanie WZ zmienia statsu ma 3 (domyślna nazwa - Zrealizowane). Statusy dodatkowe, które też można edytować nie mają ściśle przypisanej funkcji i można je zdefiniować dowolnie - np. Kompletacja, Spakowane, Wysłane itp.

* uruchomienie automatycznego potwierdzenia wysyłki mailem wymaga konfiguracji konta wbudowanego w system (Program->Parametry->Mailing) oraz zaznaczenia parametru wysyłki w parametrach Zamówień:

Użytkownik ma możliwość dodatkowo ustawienia nie tylko wysyłki po zmianei statusu, ale również Ustawienia dodatkowych warunków wysyłki - obecnie po wprowadzeniu daty potwierdzenia wysyłki.

Ponadto można zdefiniować szablon HTML wysyłki.

Ze względu na możliwość zablokowania do edycji zamówień - zmiana statusu może nie być dostępna z poziomu okna edycji zamówienia, wówczas możemy zmienić status na liście zamówień pod prawym klawiszem myszy.