P88-SEKRETARIAT 2021.7.5
Dodano element śledzenia przekazywania dokumentu (01/08/2021)

W oknie rejestru korespondencji przychodzącej oraz oknie rejestru zakupu dodano możliwość przekazania dokumentu do okreslonej osoby. Program wyświetli wówczas na liście dokumentów komu przekazano dokument i datę wraz z czasem wygenerowania tej operacji.

Dokument możemy przekazać wyłącznie użytkownikowi. Nie można przekazać dokuementu do działu. Użytkownik, który otrzyma dany dokument na jego liście spraw do zrobienia będzie widział od kogo otrzymał dokument i kiedy. A jeżeli dokument zostanie potem przekazany dalej, będzie widział datę przekazania. Operacja przekazania dotyczy śledzenia "fizycznego" a nie elektronicznego dokumentu - np. przekazania oryginału do opisu.

Nadal jednak elektronicznie użytkownicy widzą wszystkie dokumenty, które są skierowane do nich lub do działu, do którego są przypisani w swojej liście spraw do zrobienia.

Dodatkowe filtry w zestawieniu korespondencji przychodzącej (01/08/2021)

Dodano nowe filtry w zestaweiuniu korespondencji przychodzącej - wg typu korespondencji oraz wg typu klasyfikacji: