Cennik oprogramowania P88-Firma

 • Nazwa pakietu
 • Program P88-FK (finansowo-księgowy)
 • P88-KaPla (kadrowo-płacowy) do 5 pracowników
 • P88-KaPla (kadrowo-płacowy) od 6 do 20 pracowników
 • P88-KaPla (kadrowo-płacowy) powyżej 20 pracowników
 • Program P88-Obrót (magazyny + sprzedaż produktów)
 • Program P88-Obrót (usługi)
 • Program P88-STW (środki trwałe)
 • Program P88- Kasa (raporty kasowe)
 • Program P88-Deklaracja – wersja jeden podmiot
 • Program P88-Deklaracja – wersja biuro rachunkowe
 • Program P88-Zasoby (zasoby mieszkaniowe)
 • Program P88-Czynsze (TBS, Wspólnoty)
 • Program P88-EW (ewidencja wyposażenia)
 • Program P88-Sekretiariat
 • Cena NETTO za 1 licencję
 • 1590 zł
 • 500 zł
 • 1100 zł
 • 1590 zł
 • 990 zł
 • 490 zł
 • 490 zł
 • 390 zł
 • 200 zł
 • 400 zł
 • (negocjowana)
 • (negocjowana)
 • 250 zł
 • 1500 zł pierwsze stanowisko, 300 zł każde kolejne

P88-Czynsze i P88-Zasoby kolejne licencje – ceny negocjowane, pozostałe programy – 25% za każdą kolejną licencję

Wyszczególnione programy są nieustannie udoskonalane i dostosowywane do obowiązującego stanu prawnego w kraju. Aktualne wersje programów znajdują się (są gotowe do pobrania) ze strony aktualizacji.

Warunki aktualizacji oprogramowania
Od dnia zakupu dowolnego programu przez okres 12 miesięcy Kupującemu przysługuje prawo do pobierania nowych (aktualnych) wersji programów. Po tym okresie prawo do pobierania nowych (uaktualnionych) wersji oprogramowania wygasa co oznacza, że Kupujący może nadal eksploatować program lecz nie może pobrać nowej wersji tzw. UPDATE. Kupujący może wykupić sobie prawo do pobierania nowych wersji programów (UPDATE) na kolejny okres 12 miesięcy wg następujących zasad:

1. odnowienie prawa do aktualizacji (UPDATE) na kolejne 12 miesięcy (brak przerwy w odnawianiu prawa do aktualizacji) – koszt UPDATE to 25% aktualnej ceny podstawowej za każdą zakupioną licencję
2. UPDATE na 12 miesięcy gdy nastąpiła przerwa w odnawianiu prawa do UPDATE nie dłuższa niż jeden rok licząc od dnia kiedy prawo do UPDATE przysługiwało lecz z niego nie skorzystano – koszt UPDATE to 60% aktualnej ceny podstawowej za każdą zakupioną licencję
3. Gdy przerwa w UPDATE trwała więcej niż jeden rok koszt UPDATE to 100% za każdą zakupioną licencję