P88-STW

Służy do ewidencji środków trwałych oraz obliczeń umorzeń i amortyzacji składników majątku trwałego.

Praca z programem nie odbiega od znanych zapewne użytkownikowi aplikacji w środowisku Windows. Program podczas swojej pracy wykorzystuje zarówno mysz jak i klawiaturę, przy czym pewne operacje wykonywane są tylko za pomocą myszy, zaś pewne tylko za pomocą klawiatury.

Każdy wprowadzony środek trwały posiada odrębną kartotekę. Informacje zawarte są na kilku zakładkach formularza. Analityczna kartoteka środka trwałego zawiera wszystkie informacje dotyczące danego środka trwałego, jak: rodzaj środka trwałego, jego numer i nazwa.

Koszt licencji:
Program P88-STW (środki trwałe) 490 zł