Cennik oprogramowania P88-Firma

 • Nazwa pakietu
 • P88-FK (finansowo-księgowy)
 • P88-KaPla (kadrowo-płacowy) do 5 pracowników
 • P88-KaPla (kadrowo-płacowy) od 6 do 20 pracowników
 • P88-KaPla (kadrowo-płacowy) powyżej 20 pracowników
 • P88-KaPla – Szyfrowane Paski Wypłat jako załączniki PDF
 • P88-Obrót (magazyny + sprzedaż produktów , towarów)
 • P88-Obrót (usługi)
 • P88-Detal (stanowisko sprzedaży detalicznej dla P88-Obrót)
 • P88-STW.NET z modułem inwentaryzacji (środki trwałe)
 • P88- Kasa (raporty kasowe)
 • P88-JPK (komunikacja z bramką MF)
 • Moduł sprawozdań finansowych do P88-JPK
 • P88-Sekretariat (pierwsza licencja)
 • P88-EW.NET z modułem inwentaryzacji (ewidencja wyposażenia)
 • P88-Czynsze (pierwsza licencja)
 • P88-Zasoby (pierwsza licencja)
 • Usługa informatyczna zdalnie
 • Usługa informatyczna / serwisowe u klienta
 • Usługa programistyczna
 • Cena NETTO za 1 licencję
 • 1 990 zł
 • 500 zł
 • 1 100 zł
 • 1 690 zł
 • 690 zł
 • 1290 zł
 • 690 zł
 • 590 zł
 • 790 zł
 • 390 zł
 • 350 zł
 • 550 zł
 • 1500 zł pierwsze stanowisko, 400 zł każde kolejne
 • 550 zł
 • 3 000 zł pierwsze stanowisko, każde kolejne do negocjacji
 • 3 000 zł pierwsze stanowisko, każde kolejne do negocjacji
 • 330 zł/h
 • 400 zł/h
 • Negocjowane

P88-Czynsze i P88-Zasoby kolejne licencje – ceny negocjowane, pozostałe programy – 25% za każdą kolejną licencję

Wyszczególnione programy są nieustannie udoskonalane i dostosowywane do obowiązującego stanu prawnego w kraju. Aktualne wersje programów znajdują się (są gotowe do pobrania) ze strony aktualizacji.

Warunki aktualizacji oprogramowania
Od dnia zakupu dowolnego programu przez okres 12 miesięcy Kupującemu przysługuje prawo do pobierania nowych (aktualnych) wersji programów. Po tym okresie prawo do pobierania nowych (uaktualnionych) wersji oprogramowania wygasa co oznacza, że Kupujący może nadal eksploatować program lecz nie może pobrać nowej wersji tzw. UPDATE. Kupujący może wykupić sobie prawo do pobierania nowych wersji programów (UPDATE) na kolejny okres 12 miesięcy wg następujących zasad:

1. odnowienie prawa do aktualizacji (UPDATE) na kolejne 12 miesięcy (brak przerwy w odnawianiu prawa do aktualizacji) – koszt UPDATE to 25% aktualnej ceny podstawowej za każdą zakupioną licencję
2. UPDATE na 12 miesięcy gdy nastąpiła przerwa w odnawianiu prawa do UPDATE nie dłuższa niż jeden rok licząc od dnia kiedy prawo do UPDATE przysługiwało lecz z niego nie skorzystano – koszt UPDATE to 60% aktualnej ceny podstawowej za każdą zakupioną licencję
3. Gdy przerwa w UPDATE trwała więcej niż jeden rok koszt UPDATE to 100% za każdą zakupioną licencję