P88-Obrót

Jest to program do prowadzenia ewidencji magazynowej oraz fakturowania sprzedaży towarów, wyrobów i usług.
Wykonany jest w technologii klient-serwer przy użyciu Borland Delphi 5.0 w oparciu o bazę Microsoft SQL Server. Jest programem pracującym w sieci licencjonowanym na równocześnie uruchomione stanowiska

Program może obsłużyć do 9999 magazynów, a w ramach magazynu do 36 kartotek. Użytkownik ma możliwość podziału towaru na dowolną strukturę asoortymentową do analizy zapasu i sprzedaży.

W programie udostępnionio kilka sposobów sterowania ceną zbytu:

za pomocą cenników (centralnego, regionalnego, dla segmentu rynkowego oraz konkretnego klienta)
za pomocą upustów (klient, asortyment i indeks)
tzw. ceny z ręki (ustalanej w momencie wystawiania faktury)

Koszt licencji:
Program P88-Obrót (magazyny + sprzedaż produktów, towarów,materiałów) 890 zł
Program P88-Obrót (usługi) 490 zł