P88-EW

Jest programem do ewidencji i rozliczania wyposażenia w zakładzie pracy.

Program napisany został w środowisku Borland Delphi 5 w oparciu o motor bazy danych Microsoft SQL Server. Jest on licencjonowany stanowiskowo.

P88-EW pozwala na ewidencję ilościowo-wartościową drobnego wyposażenia nie będącego środkiem trwałym (nie podlegającego umorzeniom).

Program prowadzi kartoteki wyposażenia w podziale na użytkowników (definiowalnych) i grupy (definiowalne). Zawarte w programie zestawienia w układzie na użytkownika bądź grupę przedstawiają stan wyposażenia u poszczególnego użytkownika/grupy.

Program emituje podstawowe dokumenty przychodu i rozchodu wyposażenia oraz arkusz do nwentaryzacji i fiszki do zawieszenia w pokoju.

Koszt licencji:
Program P88-EW (ewidencja wyposażenia) 250 zł netto