P88-FK

Program do prowadzenia pełnej księgowości zarówno dla małych jak i dużych firm w tym również firm wielopodmiotowych (np. holdingów czy też prowadzących księgowość dla wielu podmiotów)
Program P88-FK obsługuje tzw. pełną księgowość, zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowości.
Przez 24 lata powstawały różne wersje tego produktu od wersji DOS® przez Windows® aż do MS SQL Server®. Autorzy programu P88-FK składają podziękowanie wszystkim tym osobom, które w większym i mniejszym stopniu przyczyniły sie do powstania tego produktu.
Program P88-FK jest niezwykłym pomysłem zbudowanym na dużej wiedzy i doświadczeniu wielu księgowych. Niezwykłość pomysłu przejawia się w funkcjonalności i prostocie podejścia do ewidencji zdarzeń, analiz i prezentacji wyników. Oto niektóre z nich:

 • program umożliwia prezentację wszystkich zestawień i analiz bez potrzeby zatwierdzania dowodów księgowych i choć mechanizm zatwierdzania w aplikacji występuje jest bardziej traktowany jako wymóg ustawowy niż księgowy
 • pełna analiza rozrachunków z odbiorcami, dostawcami, pracownikami osiągnięta została bez potrzeby rozbudowy planu kont o ich indywidualne konta księgowe, dzięki temu plan kont jest maksymalnie skrócony i pozbawiony tzw. martwych kont księgowych
 • możliwość wyszukiwania dekretów po kwocie (w tym waluta), treści, a także wg własnych kwerend, z możliwością eksportu danych do CSV
 • w zakresie analiz z kontrahentami umożliwiono swobodne łączenie faktur z zapłatami, analizę w PLN i walucie, kompensaty, łączenie rozrachunków tych samych klientów, przeksięgowanie drobnych różnic pomiędzy fakturami i zapłatami, definiowalne wezwania do zapłaty i noty odsetkowe (wraz z ich historią), automatyczne przenoszenie uzgodnionych danych do i z archiwum, druki potwierdzenia sald i szereg przyjaznych innych operacji analiz
 • program umożliwia definiowane własnych zestawień z możliwością ich eksportu do arkusza kalkulacyjnego Excel®
 • bilans otwarcia nowego roku można wykonywać wielokrotnie – praktycznie zaraz na początku nowego roku można przenieść salda kont na nowy rok i w dowolnym czasie je uaktualniać aż do ostatecznego uzgodnienia
 • druki PK nie będą już potrzebne – w programie wystarczy wskazać dowód księgowy do wydruku, a powstanie wydruk w formacie akceptowalnego dowodu PK
 • kopiowanie dowodów księgowych pomiędzy latami i miesiącami (także stornujące)
 • program prowadzi kartotekę do czynnych rozliczeń międzyokresowych
 • plan kont można dowolnie konfigurować (symbol 30 znakowego konta z dowolnym podziałem typu XXX-XX-XX-…) pogrupowane w zespoły kont, obsługuje konta zespołów od 0 do 9, w układzie zespołów 4 i 5 występuje automatyczne łączenie operacji na zespołach w celu zachowania ich wzajemnej zgodności (funkcje kontrolne)
 • program prowadzi rozrachunki w walucie obcej w tym ewidencję kont zespołu 1 wg metody FIFO

Program stale sie rozwija. Dodawane są nowe mechanizmy np. analiz przeterminowanych zapłat w celu wychwycenia tych operacji kosztowych, które ze względu na 30 dniowy okres przeterminowania stały się kosztami nkup. Analiza obejmuje także sprzedaż towarów handlowych i rozchody surowca do produkcji

Koszt licencji:
Program P88-FK.NET (finansowo-księgowy) 1590 zł