P88-KaPla

Program P88-KaPla – to trzecia najnowocześniejsza edycja programu kadrowo-płacowego jaka ukazała się dla naszych klientów. Jeśli wcześniej odwiedziliście Państwo inne strony w poszukiwaniu bardzo dobrego programu kadrowo-płacowego, to właśnie zakończyliście swoje poszukiwania. Od razu pewnie padnie pytanie, a w czym to opracowanie jest lepsze od konkurencyjnych aplikacji ? Odpowiedź jest prosta – ten program ma wszystko. Wszystko co jest potrzebne do prowadzenia danych osobowych, płacowych, aby zaspokoić wewnętrzną sprawozdawczość jednostki i jako grupy oraz zewnętrzną GUS, ZUS i co ważne jest prosty w obsłudze. Siła tej aplikacji to także wykorzystanie nowoczesnych narzędzi jakie dała nam firma Microsoft® w swoich rozwiązaniach bazodanowych SQL oraz firma Borland® w swoim produkcie Delphi®, który stworzył pomost do tych rozwiązań.
Ale dość wstępu przejdźmy do konkretów. Bardzo często słyszymy pytanie, a ilu pracowników obsługuje program? Odpowiedź może będzie zaskakująca – a ilu tylko Państwo chcecie. A jednostek organizacyjnych? A ile tylko Państwo ich posiadacie, bo przy pomocy tego programu można także usługowo prowadzić kadry i płace dla odbiorców zewnętrznych.
A teraz krótki opis aplikacji.
Na początek problematyka kadrowa.
Dane kadrowe pracowników podzielono na grupy:

 • dane podstawowe (np. stanowisko, data zatrudnienia, rodzaj umowy, jednostka organizacyjna, komórka kosztów…)
 • dane uzupełniające (dane teleadresowe, osobiste)
 • dane płacowe
 • dane podatkowe
 • informacje o dzieciach i rodzinie (tworzenie ZUS ZCNA podczas transmisji)
 • przebieg pracy zawodowej
 • absencje
 • czas pracy w oparciu o definiowalne kalendarze główne i indywidualne
 • uprawnienia
 • dane o historii zatrudnienia
 • ubezpieczenia (informacja o zmianie FP i FGŚP)
 • informacje dla WKU
 • podział stanowiska i procentowy podział komórek kosztów
 • szczegółowe informacje o wykształceniu

Zgromadzone dane pozwalają drukować zestawienia takie jak:

 • listy obecności
 • zestawienia czasu pracy
 • plany urlopów
 • niewykorzystane urlopy
 • staż pracy
 • uprawnienia zawodowe
 • zestawienie etatów
 • wykaz dzieci
 • statystyki, sprawozdania, analizy ( możliwość ułożenia przez użytkownika wg. własnych potrzeb)
 • wiek pracowników
 • ewidencja nagród oraz kar
 • i inne…

oraz drukować dokumenty takie jak:

 • umowy o pracę
 • przeszeregowania
 • zmiany stanowiska
 • świadectwa pracy
 • świadectwa pracy w warunkach szczególnych
 • karty urlopowe
 • wypowiedzenie
 • i inne

Inne przydatne opcje:

 • statystyka zatrudnienia na dany dzień, średnia ilość osób i etatów wg metody arytmetycznej, uproszczonej bądź chronologicznej
 • zgłoszenia do ZUS – rejestracja i wyrejestrowanie pracowników
 • pełna ewidencja czasu pracy (nieobecności, nadgodziny, godziny nocne, szkodliwe itp.) Definiowanie przez użytkownika dodatkowych składników czasu pracy takich jak np. wyjścia służbowe, spóźnienia, przestoje odbiory godzin
 • automatyczne uzupełnianie czasu pracy o wstawianie czasu przyjścia wg zmiany, wyliczanie czasu wyjścia, odejmowanie od czasu pracy spóźnień, odbioru godzin, wyjść
 • możliwość liczenia stażu pracy wg. jednej z trzech metod
 • ewidencja pożyczek wraz z informacją salda pozostałego do spłaty – informacja ta może również pojawiać się na paskach wypłat dla pracowników
 • wczytywanie czasu pracy z kart zegarowych (RCP)

Teraz trochę o problematyce płacowej

 • część płacowa programu pozwala na sporządzanie list płac
 • program prowadzi rozliczenia z ZUS (składki na ubezpieczenia i zasiłki z ubezpieczeń) oraz rozliczenia podatków dotyczące płac (PIT)
 • umożliwia prowadzenie ewidencji zleceń, tworzenie rachunków do tych zleceń, generowanie wydruków umów zleceń wraz z rachunkiem, a utworzone rachunki mogą być przenoszone na listę płac automatycznie
 • pozwala na zdefiniowanie dowolnej ilości składników płacowych i dowolnej ilości list płac, automatycznie wylicza wynagrodzenia, podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne
 • program prowadzi ewidencję wynagrodzeń, przerw w pracy i świadczeń
 • samodzielnie wylicza podstawę zasiłków wg obowiązujących przepisów
 • pozwala na dowolne definiowanie algorytmów liczenia płac dla wybranej listy, komórki kosztów, jednostki organizacyjnej, rodzaju zatrudnienia, systemu płac lub dla całego przedsiębiorstwa
 • program liczy wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent urlopowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównuje płace do najniższej krajowej
 • program współpracuje z programem Płatnik ZUS® poprzez transmisję danych w pliku XML (zarejestrowanie/wyrejestrowanie pracowników, rozliczenie miesiąca do deklaracji RCA i DRA), wykonuje także transmisję do NFZ (osoby z obniżonymi składkami)
 • wewnętrzną transmisją danych objęte są także rezerwy na urlopu i nadgodziny
 • współpracując z programami bankowymi (obsługuje formaty Multi Cash PRO, Multicash, Videotel, WBK) pozwala przekazać wynagrodzenia na indywidualne konta pracowników
 • wyliczone wynagrodzenia, składniki płac, mogą być automatycznie dekretowane w programie P88-FK

Zestawienia:

 • zestawienia płac składnikami (w tym rozdzielnik płac)
 • listy płac zbiorcze i szczegółowe, kasowe listy płac (różne warianty, w tym formularz poufny)
 • paski wypłat (różne warianty)
 • przelewy i zastawienia przelewów
 • zestawienia wybranych składników
 • zestawienia podatków
 • zestawienia ubezpieczeń
 • zaświadczeń o zarobkach
 • sprawozdania wielokolumnowe, analizy płacowe ( możliwość ułożenia przez użytkownika wg. własnych potrzeb)
 • PIT4, PIT11, PIT8, PIT8b, PIT40

W systemie generowane są także dane do GUS takie jak:

 • Dane do Z-02
 • Dane do Z-03
 • Dane do Z-05
 • Dane do Z-06
 • Dane do Z-10
 • Sprawozdanie Z-12 (transmisja danych do pliku)
 • Dane do DG-1

oraz dane do ZUS:

 • Zaświadczenie Z3
 • Zaświadczenie RP7
 • Roczne RMUA
 • Dane do IWA

Program stale się rozwija i zmienia nadążając za zmieniającymi się przepisami. Jesteśmy otwarci na ciekawe rozwiązania, które uczynią ten program jeszcze bardziej funkcjonalnym.

Więcej o PPK w aplikacji P88-Kapla tutaj: LINK

Koszt licencji:
P88-KaPla (kadrowo-płacowy) do 5 pracowników 500 zł netto
P88-KaPla (kadrowo-płacowy) od 6 do 20 pracowników 1000 zł netto
P88-KaPla (kadrowo-płacowy) powyżej 20 pracowników 1490 zł netto