P88-Czynsze

Jest programem do ewidencji i rozliczania lokali i wpłacanych zaliczek.

Program napisany został w środowisku Borland Delphi 5 w oparciu o motor bazy danych Microsoft SQL Server. Jest on licencjonowany stanowiskowo.

P88-Zasoby

Jest programem do ewidencji zasobów mieszkaniowych (budynków i lokali) z podziałem na rejony administracyjne i wspólnoty mieszkaniowe.