P88-Deklaracje

Program P88-Deklaracja powstał aby uprościć wysyłanie dokumentów elektronicznych w formacie XML przygotowywanych przez różnorodne aplikacje płacowe i finansowo-księgowe.

Zadaniem programu jest wstępne przetworzenie wskazanego pliku do wysyłki w zależności od wymagań systemu e-Deklaracje (normalizacja pliku, ewentualnie jego kompresja), wysłanie pliku do programu do tworzenia podpisu elektronicznego w standardzie XADES (obecnie program współpracuje z proCertum SmartSign) a następnie wysłaniem tak podpisanego pliku do odpowiedniej bramki przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.

System informatyczny Ministerstwa Finansów oferuje dwie bramki: 1. Nową, tzw. UBD (uniwersalną bramkę dokumentów), do której w obecnej wersji wysyłane są deklaracje zbiorcze (opatrzone literką Z, np. PIT11Z) oraz 2. Starą bramkę, która obsługuje deklaracje pojedyncze.
Program P88-Deklaracja sam decyduje, do której bramki wysłać dokument. Po wysłaniu dokumentu program pobiera tzw. dokument UPO (urzędowe poświadczenie odbioru), czyli cyfrowo podpisany dokument poświadczający przyjęcie dokumentu do systemu informatycznego MF.

Ze względu na to, że system tzw. produkcyjny Ministerstwa Finansów nie wystawia od razu dokumentu UPO (czas oczekiwania to nawet kilka godzin), program P88-Deklaracja zapisuje sobie informacje o wysłanym dokumencie i pozwala w dowolnym czasie sprawdzić, czy system Ministerstwa Finansów wygenerował już UPO.

Koszt licencji:
Program P88-Deklaracja – wersja jeden podmiot 200 zł (1)
Program P88-Deklaracja – wersja biuro rachunkowe 400 zł (2)

(1) – cena brutto bez ograniczeń stanowiskowych
(2) – cena brutto , każda kolejna licencja -25% ceny podstawowej